måndag 10 september 2012

Inkludera flera!


Det var i våras som Jonas Tana på Biblioteken.fi och jag på allvar började diskutera detta med digital delaktighet och informationskompetens. Med avund hade jag en längre tid följt med det svenska Digidel-projektet och irriterat mig på teknikfokuseringen som dominerar den finska diskussionen om informationssamhället. Trots att man både på EU-nivå och i Finland ständigt bygger alla framtidsvisioner på informationssamhällets och den digitala världens betydelse, både ekonomiskt och demokratiskt vilket kräver en massa kompetenser av folk, har man i Finland nöjt sig med att dela ut tipsmedel till diverse projekt

En långsiktig helhetsplan och strategi för att motverka digitala klyftor har saknats. Det finländska informationssamhället, som konstruerades i huvudsak under Vanhanens regeringar, har i slutändan förblivit ett informationssamhälle på vinnarnas villkor. Politikernas och nördtjänstemännens fascination för bredband och elektronisk ärendehantering har överskuggat det faktum, att exempelvis nästan hälften av över 60-åringarna i detta land inte använt internet under de senaste tre månaderna ännu 2011, eller att skolungdomar (som ofta tror sig vara digitala trollkarlar och inte sällan är det) i genomsnitt har en mycket svag kompetens att hitta bra information på webben. 

Därmed alltså inte sagt att det inte skulle ha gjorts mycket viktiga saker på området. Men det analytiska och strategiska helhetsgreppet har saknats. Det är just det som är problemet. Fältet är splittrat och fullständigt oöverskådligt gällande olika projekt, dubbelt arbete har gjorts och min misstanke är att det fortfarande finns stora luckor. Många lovvärda projekt har genomförts, men flera har resulterat i material endast på finska. Fina material och kompetenser borde delas och återanvändas!

Det var framför allt för att tackla detta som Jonas och jag kallade till ett möte, eller en "miniunconference" som vi kallade det, för finlandssvenska aktörer som ämnet på något sätt kunde tänkas beröra. Vi skickade ut mejl till alla vi kunde komma på. I ett tidigt skede nappade bland andra Björn Wallén på Svenska Studiecentralen på.

I går var det dags för träffen. Både Jonas och jag var lite småflunssiga och trötta, och tänkte att det är bra om det kommer ett tiotal personer i det ruggiga vädret. Men in på Glaspalatsets träffpunkt vandrade mer än tjugo entusiastiska personer från olika sektorer. Med fanns snabbt räknat  fyra stora projekt, representanter för undervisnings- och kulturministeriet, Kulturhuset, Åbo Akademi, fortbildningsorgan av många slag, ett nordiskt samarbetsnätverk, Svenska Kulturfonden, biblioteksvärlden och ett antal engagerade privatpersoner. Och minst lika många hade anmält att de inte hade möjlighet att delta, men att de absolut vill ha mera information och hänga med senare.

Vad som hände under träffen ska jag återkomma till, bara vi får upp vår Inkludera Flera-blogg. Nu säger jag bara: håll utkik efter #inkluderaFlera-hashtaggen på Twitter, följ med vad som händer på Facebook. Och ja, vi ska träffas igen i vår. Då kan ni hänga med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar