fredag 15 november 2013

Seminarium om forskning i digitalarkiv

I går ordnade Historiallinen Yhdistys ett seminarium om digitalarkiv. På plats fanns Outi Hupaniitu som talade om forskarnas användning av digitalarkiv. Hennes viktigaste poänger var att det i verkligheten inte är så stor skillnad mellan olika användargrupper och att det faktiskt behövs mycket mer samarbete och kommunikation mellan olika parter för att kunna utveckla tjänster som bättre stöder forskarnas arbete. Andra talare var undertecknad och Jyrki Ilva som berättade om Nationalbibliotekets digitala samlingar. Det var väldigt intressant, tyckte jag. Trevligt att det finns människor med så stor insikt som jobbar med att ta fram tjänster. Nytt för mig var att Nationalbibliotekets webbhöstningsrobot faktiskt kör över robot-blockeringskoden, vilket gör att det till och med finns en del Facebook-sidor sparade i webbarkivet. Kort sagt appliceras finsk lag här, vilket kändes otroligt bra att höra.

För mig var ändå det nyaste Jussi-Pekka Hakkarainens presentation av det fantastiska Fenno-ugrica-projektet, där man i samarbete med det ryska nationalbiblioteket digitaliserat material på fenno-ugriska språk, vissa av dem försvinnande små, för språkforskare. Men samtidigt utgör det ju ett fint material också för historiker. Det var ett fint exempel på internationellt samarbete och forskarsamarbete. Inte helt dum process heller med en verkligen simpel editor för korrekturläsningen av den inlästa texten. När månne vi får ta den i bruk för bredare crowdsourcing? Vid tidningsbiblioteket har man å andra sidan gått in för att förse materialet med metadata genom talkoarbete (fi, tjänst på kommande), vilket nog är en minst lika bra idé.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar