måndag 4 november 2013

Public service

Ramlade i dag mer på grund av tur än skicklighet in på en del intressanta möten på Yle. Public service-bolaget har en storsatsning på gång gällande metadata och att få ordning på alla sina informationsresurser. Eller ordning finns väl, men det handlar om att bryta silon och kunna länka mellan dem och skapa tjänster och funktioner som tjänar kunderna. Arbetet är otroligt intressant och ambitionsnivån hög. Vad som gläder mig särskilt är att man förmår se utanför de egna väggarna och till exempel har ett gott samarbete med Nationalbiblioteket. Länkad data är framtidens melodi, helt klart.

Open Knowledge-folket fick också besöka Yle Plus, alltså den "datajournalistiska" enheten, som de facto arbetar med att producera innovativ webbjournalistik överlag. Intressant nog kom datas hållbarhet och arkiveringsfrågor spontant på tal. Det är relevanta frågor, som man kanske inte alltid hinner tänka på, men man borde ju i regel kunna länka och vara så transparent som möjligt inte bara gällande journalistiska material som berör samma ämne, utan också relationer i ett tidsperspektiv eller gällande källor. Man borde kunna följa texter och påståenden bakåt i tiden, genom olika versioner och till alla källor. "Context is king", skulle jag vilja säga.

En viktig poäng som jag tjatade om i alla sammanhang var att Yle inte bara borde fokusera på att betjäna medborgarna, utan också journalister vid andra medier. Det borde ske just genom att erbjuda också data och dokumentation kring it-projekt, men även gällande andra typer av informationsresurser. Vad jag närmast avser är infrastruktur för länkning av data. Vi skulle till exempel behöva en ontologi över mediaproducenter över tid. Också andra resurser som man kunde erbjuda bestående URI på kommer säkert att uppstå under arbetet. Yle som allmännyttig och förhållandevis resursstark aktör inom mediebranschen borde föresätta sig att stöda andra medier och journalistik överlag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar