tisdag 26 november 2013

Digital tid

En omläsning av Giddens Consequenses of Modernity fick mig att reflektera över hur tiden förändrats med de nya mediernas frammarsch. Tidsuppfattningen har påverkats på olika, delvis paradoxala sätt. Den första observationen är kanske att många saker har blivit snabbare i vår kommunikation och våra liv. Tack var att platsen nästan helt förlorat sin betydelse har vi blivit snabbare i våra handlingar. Meddelanden och informationsflöden rör sig i dag med blixtens hastighet och också vårt läsande och skrivande har försnabbats. 

Vi kan också mäta tiden noggrannare än förr, den gemensamma allmänna tiden har blivit mer exakt och enhetlig. Tack vare att vi kan kopiera och spara information så enkelt, kan vi också bättre kontrollera vår tidsanvändning. Vi kan se på tv eller på andra sätt ta del av material när vi själva vill, på våra egna villkor. Mobilteknologin gör oss också flexibla och otåliga. Man kanske försenar sig oftare från möten? Men man meddelar sig också och håller sig á jour med var andra finns och hur saker framskrider för andra på andra ställen.

Samtidigt har saker börjat gå i loopar. Eftersom information som tidigare försvunnit i pappersinsamlingen fortfarande ligger tillgänglig börjar material ibland plötsligt cirkulera på nytt och man kan lätt om man är ouppmärksam konsumera gammal information som ny. Man kan också upprepa saker medvetet som till exempel i Vine, där man enkelt kan göra videoloopar som snurrar om och om i det oändliga.

Å andra sidan har vi medier som Snapchat, som förstör ett meddelande omedelbart efter att man öppnat det. Då kan avsändaren och mottagaren tillsammans begränsa livstiden på informationen enligt eget önskemål inom de gränser applikationen ger möjlighet till.

Tiden har alltså blivit mer kaotisk och individuell. Den är inte längre lineär eller lika inrutad och överskådlig som under det senaste seklet. Från att ha varit delvis lineär, delvis uppdelad i cykler, har vi nu parallellt med den traditionella tiden en stor sfär där tiden samtidigt är anpassningsbar och svårkontrollerad.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar