måndag 11 mars 2013

Öppna data - fyra saker att tänka på

Att öppna data betyder i praktiken att man tar bort så många trösklar som förhindrar spridningen av information på internet man kan. Det kräver att man beaktar följande saker:  • tekniska hinder: man bör skapa tekniska lösningar som gör informationsspridning och -sökning effektivare och helst sådana att detta kan ske helt automatiskt. Rent konkret handlar det om att indexera sina material och skapa flöden och effektiva sökfunktioner.

  • komptibilitet: att man följer gemensamma, helst internationella standarder i mån av möjlighet

  • informationens kvalitet: man måste ha tillräckligt välstrukturerad information och beskrivning av själva materialets innehåll helst inne i koden (s.k. metadata), så att både människor och andra datorer hittar vad de söker

  • juridiska hinder: man bör förse sina material med giltiga licenser och markeringar om hur de får spridas och användas. Eftersom allt material på webben i utgångsläget är under upphovsrätt, leder förbiseendet av denna sak lätt till att man oavsiktligt blockerar spridningen av sitt material. Man bör också veta och förstå att metadata nästan alltid kan förses med en CC0-licens, det vill säga befrias från all copyright. På så sätt sprider man effektivt information om sina material.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar