torsdag 21 mars 2013

Ett ord är ett ord är ett ord

Hade i dag tid att sitta en kort stund på Nationalbibliotekets info om indexering och uppdatera mig lite om läget. Den nya nationella samkatalogen är under arbete, liksom auktoritetsarbetet. Projektet är mycket bra, men jag blev lite fundersam kring ansatsen med ämnesorden. Man bygger systemet i ett kommersiellt system och i grunden finns förstås den etablerade MARC21-standarden. Man arbetar hårt med att normalisera vokabulärer. För ändamålet har man grundat en auktoritetstjänst Asteri, som för närvarande betatestas. I den ska förutom upphovsmän (personer, samfund, möten), serietitlar och uniforma titlar, också auktoriserade ämnesord ingå. För ändamålet har man importerat YSA och Allärs i det nya systemet. Med den internationella resursen för auktoriteter VIAF har man inte ens inlett samarbete, men avsikten är att de finska upphovsmännen ska gå att hitta i sina nationellt auktoriserade former där om ett antal år. Arbetet präglas av det för biblioteken så typiska minutiösa arbetssättet, som har en mycket fördröjande effekt på utvecklingen, vilket ibland kan vara välkommet. Biblioteken står många gånger för kontinuitet och koherens, på gott och ont.

I Asteri har alla ämnesord fått ett nytt eget id. Det förblev för mig oklart om det finns relationer eller en begreppsnivå i systemet, dvs hur förhåller sig Allärs och YSA-termer till varandra (om alls)? Jag är ganska nyfiken på hur man egentligen tänkt sig hela informationsarkitekturen på sikt i stort. Kunde man undvika dubbleringar och extra arbete genom att nyttja öppna data internt redan nu? Eftersom jag inte närvarat från början och annars också var lite ovan att tänka i bibliotekskataloger, ville jag inte heller störa med att fråga om sådana "detaljer". Lite nervös blev jag då man diskuterade möjligheten att i efterskott byta ut ämnesord retroaktivt i hela systemet enligt nya beslut. Så borde man nog inte göra, tycker jag, utan strikt skilja på ämnesord och begrepp, så att man inte tappar gammal kontext. Ord är bara ord, men de innehåller också mycket information.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar