torsdag 7 mars 2013

Brages Pressarkiv och framtiden

I dag gick Brages Pressarkivs motgångar slutligt över nyhetströskeln, sedan Finlands svenska publicistförbund ville ta i saken. Finansieringsbeslutet från ministeriet kom ju redan i januari, men vi hade medvetet valt att inte gå ut och skandera (tigga), utan försöka ta en konstruktiv ansats. Det tänker vi också fortsätta med. Ingen ska behöva ge oss en cent för att "det är synd om oss". De som väljer att finansiera oss, ska göra det för att det finns en reell nytta och ett värde i det Brages Pressarkiv är och gör.

Jag tror nämligen benhårt på att vi faktiskt har väldigt mycket att ge. Våra stamkunder är många, de är trogna och de vet att de hos oss hittar mycket information som inte går att hitta någon annanstans. Och nya människor hittar oss hela tiden. Alla blir lika överraskade och glada över att hitta en sådan skatt. Det gäller både akademiska forskare och amatörer och professionella personer inom otaliga branscher.  Det finns mycket forskning och research som skulle bli ogjord utan Brages Pressarkiv. Ingen annan gör samma sak som vi och ingen har lika omfattande samlingar. Att inget motsvarande görs på finska kan inte räknas oss till nackdel, utan ökar tvärtom ytterligare värdet av arkivets samlingar och tjänster. Många av våra kunder är finskspråkiga.

Till det kommer att den semantiska webben håller på att slå igenom. Brages Pressarkiv har här kommit rätt långt. Vi är vad jag vet det enda arkiv i Finland som byggt ett öppet gränssnitt. Vi har använt tekniken delvis redan länge. Den kommer småningom att tas i bruk också inom till exempel Nationalbiblioteket, och vi har tack vare vår erfarenhet mycket att ge, sådant som kan underlätta arbetet. Det handlar om rätt omfattande tekniska projekt, som är rätt svåra att enkelt motivera och förklara. Därför var vi mycket glada över att vi tisdags ordnade en lyckad tillställning, som resulterade i flera fina idéer till implementering, alltså riktiga tjänster. Det står allt tydligare att genomtänkta teknologiska lösningar och bra informationshantering ger stort mervärde. Det har både Svenska Yle och vi på Brages Pressarkiv kunnat konstatera. Man kan antingen arbeta slarvigt och ineffektivt, eller öppet och målmedvetet när det gäller dessa saker. Ju längre man skjuter på beaktandet av dessa faktorer, desto mer ställer man till det för sig själv på sikt.

Genom att ännu ytterligare utveckla vår verksamhet och samarbeta med våra målgrupper så att vi betjänar dem bättre, tror jag Brages Pressarkiv har en framtid och fyller många funktioner för många människor. Jag vet att vi har mycket att ge. Våra utvecklingsprojekt är i full gång och de har också finansiering. Därför är jag själv hoppfull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar