måndag 28 januari 2013

Hantverkare och böcker

I dag skrev Juha-Matti Granqvist ett underbart inlägg om hantverkare i Helsingfors under 1700-talet. Han hade inspekterat utställningen Made in Helsinki och kryssat hantverkare. Juha-Matti har själv läst ungefär allt som finns från epoken i Helsingfors stadsarkiv, så hans info är rätt uttömmande gällande de källor som finns i Helsingfors. Fast ett litet kulturhistoriskt tillägg kan jag bidra med, gällande de goda hantverkarnas bokägande utgående från databasen Henrik (med alla de källkritiska reservationer, som bör göras vid användningen av en dylik "källa", som egentligen är en källreferensdatabas).

Den sannolikt stockholmsbördige guld- och silversmeden Anders Ekholm verkar inte ha lämnat några spår alls om bokägande i arkiven.

Däremot har hans kollega Mårten Fahlström (eller Fallström) vid en auktion 1791 köpt en del religiös litteratur samt Anders Chydenius bok Wederläggning af de skäl, hwarmed man söker bestrida öster- och wästerbotniska samt wäster-norrländske städerne fri seglation. Också år 1795 köpte han förutom religiös litteratur ekonomisk litteratur, nämligen Carl Gustaf Boijes bok Säkra rön och påliteliga medel til wälmågo och förmögenhet, eller den igenom många års egna försök förfarna Swenska landthushållaren ... Ett fantastiskt exempel på hur modern upplysningslitteratur faktiskt nådde  den välbärgde nya "medelklassen" i städerna i och med att man började skriva och ge ut allt mera forskning och handböcker på folkspråk.

Guldsmeden Henrik Sandberg intresserade sig däremot för artillerikonsten, för han ropade in "en underrättelse i artilleriet" på en bokauktion år 1797. En annan Sandberg, "ullhandlare" köpte en grundbok i matematik och en räknebok. Ett visst juridiskt intresse (eller skandal dito) kan anas hos denna Sandberg: han inhandlade nämligen också Danska Comissions dom öfwer Graf Struense år 1800. Så spännande! Hur dessa Sanbergar hänger ihop förtäljer inte HisKi, men någon annan kanske vet ...

Guldsmeden Henrik Sohlberg är för mig en gammal bekant. Stadens mest ansedda, förmögna och inflytelserika hantverkare på sin tid, vågar jag påstå. Som Juha-Matti berättar blev han också handelsman och ägde bland annat andelar i Sökö tegelbruk. Han köpte 1772 Anders Gries bok Beskrifning, at fånga swälg-fisk med ref och krok, uti de större och smärre insjöar, skär- och skärgårdar. Han köpte också sedvanlig religiösa böcker och militär litteratur, bland annat det preussiska militärreglementet. Som handelsman behövde han också en del juridisk litteratur. Senare figurerar i protokollen en sekreterare Sohlberg, men vem det är förblir en gåta i detta skede.

Detta inte som mycket som en vetenskaplig studie, utan mest som en hastigt ihoprafsad liten och vag tidsbild. Men arkiven väntar på den som vill veta mera!

1 kommentar:

  1. Märkte att jag bommade Daniel Kullberg. Han ägde en del religiösa böcker. Fritt fram att botanisera själv i Henrik-databasen. Kom bara ihåg att välja rätt term i menyn till höger om sökrutan. :)

    SvaraRadera