söndag 11 maj 2014

Tiden och kommunikationen

Stockholm inbjöd historikerna till den Gyllene salen.


I går avslutades det stora historikermötet i Stockholm. Jag hann tyvärr inte riktigt delta i så många sessioner som jag önskat, men jag hade trots allt extremt intensiva och givande dagar. På det hela taget märker jag att jag med tiden något glidit ut den normala "historikerdiskursen"; ni vet känslan av att plötsligt vara bland folk som förstår exakt vad man säger, utan att man behöver anstränga sig.

Jag njöt i och för sig i fulla drag av precis just den känslan, dels den dag jag satt med Kenneth Nyberg och dividerade om hur vi ska gå vidare med Historia i en digital värld, dels den dag jag satt på KB med folk från svenska kulturarvet och ältade många olika relevanta frågor kring digitalisering, länkad data, webbpublicering osv. Det var verkligen intressant och givande och jag hoppas vi får en fortsättning på diskussionerna snart. Man tampas med exakt samma utmaningar i våra länder, men vi har delvis resonerat väldigt olika. Och det finns många samarbetsmöjligheter som jag ser det, och chanser att lära av varandra. Det som gör det så bra är ju att vi har ett gemensamt språk, som gör det lättare att sammanlänka oss - så att alltsammans kan bli språkoberoende. Vi har trots allt en lång gemensam historia och mycket gemensamt i hur vi ser på samhället och världen. Språket är en inte oviktig del av hela denna konstruktion.

Under stadens mottagning hade vi tid att analysera den i början av 1920-talet
 konstruerade symbolvärlden innehållande både kristna, svenska, fornegyptiska,
modernistiska och romerska influenser. En soppa värdig att konkurrera med vilken
science fiction eller fantasy som helst ...

Den sista dagen hann jag ändå delta i några sessioner, bland annat den om forskningsdata. Jag höll också själv en något överkomprimerad presentation av ett papper jag skrivit ihop. Konferensen avslutades med en paneldiskussion om historikerna och de utmaningar som finns i det nya publiceringslandskapet: digitalt versus papper, open access, kvalitetsbedömning, ekonomin, språket, monografin ...  Allt är i omstöpning, möjligheterna allt flera. Jag rekommenderar den som är intresserad att kolla Storifyn som Kenneth plockat ihop. Diskussionen om publicering var alltså sist och i slutet på flödet, men det var ett återkommande tema under diskussionerna att historiker inte överhuvudtaget kan eller bör förhålla sig till det övriga samhället som t ex forskare inom naturvetenskap. Det historiker gör är direkt kopplat till samhället och relevant. Och vad som är allt tydligare för mig är just det, att humanister och historiker är absolut nödvändiga för att kunna hålla ihop saker och ting, kontextualisera och förklara saker. Också tekniskt, på nätet. Där för är det så otroligt viktigt att inte kulturarv och historikers forskningsdata glöms bort när man planerar öppen vetenskap och system av länkad data. Det är historien som verkligen kan ge sammanhang, så att information blir begriplig och meningsfull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar