onsdag 7 maj 2014

Nya material för bokhistoriker i Henrik

I tisdags lanserades en uppdaterad version av den bokhistoriska databasen Henrik. Den nya versionen innehåller material om bokägande i flera nya städer i Finland. Nu blir det möjligt att jämföra bokägande i olika delar av landet under svenska tiden. Och skillnaderna verkar vara ganska stora. Med finns bland andra Åbo och Borgå som har rätt stora material. Eftersom böckerna klassificerats enligt språk och innehåll är det möjligt att göra många typer av analyser. Särskilt intressanta är bokauktionsmaterialen, som berättar om vem som köpt och sålt böcker.

Professor Tuija Laines presentation finns i hennes blogg (på finska). Under seminariet som ordnades på Finska litteratursällskapet behandlades och diskuterades vilka möjligheter och utmaningar som finns med dessa material och metoder. Praktikanterna som under de senaste åren identifierat och fört in material i databasen har gjort en enorm insats. Jag hoppas vi snart får mycket ny information om bokkulturen i finska städer under svenska tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar