torsdag 11 juli 2013

OCR i iPhone

Jag testade nyligen två gratisappar för textigenkänning i min telefon. Image to Text är helt gratis. Bara att fota eller välja ett foto och sedan "Dela" - preview-knappen gör ingenting på min telefon åtminstone. Det påstods att det ska gå att spara också direkt i Evernote, men det alternativet erbjöds inte mig, utan den extraherade texten och fotot skickas per e-post. Appen förstod också att bilden var fel vänd. Problemet var att skandinaver var obekanta ...


Så här blev texten, rätt hyfsad tycker jag med tanke på bildens dåliga kvalitet:

Traditionellt anses ar-
kiv innehalla unika dokument; bibliotek daremot dokumentko-
pior. Digitaltekniken utplanar denna skillnad mellan arkiv och
bibliotek. Hadanefter kan varje bibliotek innehalla varje arkiv,
och vice versa, savida inte Google Inc. lyckas lagga beslag pa
hela kakan.
Internet ar lika granslost som biblioteket, om vi bara vill ha det sa.
En dag, nar jag tittade pa nagra gamla filer fran forra artusen-
det, snavade jag over foljande reflexioner:
"Om nagon i fromtiden avgiftsfritt fran biblioteket skulle kunna
hamta en elektronisk kopia av en bok, Milken det an vara mande,
varfor skulle ban nagonsin sdtta sin fot i en bokhandel igen?

Den andra appen, Mobile OCR, använder sig av en freemium-businessmodell, dvs man kan avläsa fem texter om dagen utan att betala. Antalet ska antagligen nollas via Applestore, men det fick jag inte att fungera. Att köpa 30 avläsningar kostar 99 amerikanska cent och obegränsat antal $ 2.99 Appen känns logiskt nog mer färdig än föregående och har ordlistor på fler språk inkluderade, vilket omedelbart syntes i resultatet. Men den kunde inte läsa den felvända texten överhuvudtaget, protesterade inte ens, utan mejlade mig en massa smörja - och brände en credit på det! Då jag vände bilden rätt blev resultatet riktigt bra:

Traditionellt anses ar-
016,13 hålla unika dokument; bibliotek däremot dokumentko-
^^JLjtaltekniken utplånar denna skillnad mellan arkiv och
PbJiotek. Hädanefter kan varje bibliotek innehålla varje arkiv,
och vice versa, såvida inte Google Inc. lyckas lägga beslag på
hela kakan.
Internet är lika gränslöst som biblioteket, om vi bara vill ha det så.
En dag, när jag tittade på några gamla filer från förra årtusen-
det, snävade jag över följande reflexioner:
"Om någon i framtiden avgiftsfritt från biblioteket skulle kunna
hämta en elektronisk kopia av en bok, vilken det än vara månde,
varför skulle han någonsin sätta sin fot i en bokhandel igen?
Om resultatet är så här bra kan det vara lönt att köpa appen (freemium är en bra modell), men knaggligheten med att nolla räknaren ger å andra sidan en lite opålitlig bild av appen. Vågar man? Som plus kan nämnas "Copy to clipboard"-funktionen.

På det hela taget kan man bara glädjas över den nya tekniken. Att avläsningstekniken ännu skulle utvecklas till att klara av handskriven text, skulle vara fantastiskt. Hoppas det finns efterfrågan!

Textsnutten kommer förstås från Mikael Bööks essä om bibliotekens framtid, publicerad i Nya Argus  och i den högst läsvärda essäsamlingen Biblioteksaktivisten - rekommenderad läsning för alla i branschen eller med intresse för samhällsutvecklingen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar