torsdag 4 juli 2013

Föränderligt medielandskap

Strax före midsommar presenterade Yle sin nya undersökning om finländarna på webben. Av den framgår att mobiltelefonen växer sig till ett allt viktigare medium. Användningen av sociala medier över telefonen har vuxit radikalt och kommer sannolikt att fortsätta växa (från 25% till 41% på tre år). Det som är viktigt att minnas med dessa Yles enkäter är att de endast handlar om människor som redan använder e-post och internet. Denna andel av befolkningen ökar ändå också hela tiden i snabb takt. Men det är mycket viktigt att komma ihåg att det finns människor som är helt utanför, en minskande andel, men dock en ansenlig mängd människor.

Nyligen lanserades också en ny version av The Conversation Prism. Som jag ser det är detta de facto den mediala verkligheten för allt flera människor, ett effektivt sätt att dela och sålla fram för var och en relevant information. Man kunde tänka sig individen i mitten och de olika segmenten som filter och kanaler genom vilket man samlar en allt större del av nyheter och annan information.

Om jag tänker på det format många av dagens tidningshus försöker använda för att nå fram till individen, står det klart att att de verkligen borde göra en radikal omvärdering av sina verksamhetsmodeller,  produkter och kanaler. Riktningen de flesta vandrar i är nämligen fortfarande baserad på ett gammalt formattänk. På sätt och vis försöker man göra papperstidningar digitalt. På samma sätt som man i början försökte trycka böcker som såg handskrivna ut. Tidningshusen riskerar bli som en fyrkant, utanför denna cirkel filter och andra kanaler, som med våld, opermeabel, försöker tränga sig fram till individen i mitten som en monolit. Eller egentligen sitter utanför och väntar att individen aktivt ska söka sig fram. Det kan bli svårt att lyckas i längden.

De gamla kanalerna har blivit mindre viktiga. Mikrobetalningar och mjuka betalväggar är säkert en viktig del av de framtida lösningarna. Men minst lika mycket handlar det om att tidningarna måste börja se sig mera som tjänster och förmedlare av enskilda flöden och material. Den digitala världen stöder inte statiska paket särskilt bra, för dess väsen är helt annorlunda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar