onsdag 12 juni 2013

En hälsning till nya rektorn och andra

Blev ganska upprörd av studentkommentaren att litteraturbrist på unibibban faktiskt försenar studierna i dagens Hbl. Så får det inte vara! Har egen erfarenhet av studenter som inte fått tag i böcker till mina tenter. Det är oförsvarligt och påverkar nivån på utbildningen. Studenten i artikeln närde hopp om att e-böcker skulle lösa problemet, vilket visar hur dåligt informerade universitetsfolk är om hela problematiken. E-böcker i sig kommer aldrig att lösa problemet, de är minst lika dyra och besvärliga för biblioteken att skaffa och hantera. Den enda lösningen är open access och öppna undervisningsmaterial, dvs utbildning av forskare, lärare, administratörer, planerare, studenter osv om upphovsrätter och open access.

Vi måste lära oss öppenhet och licensiering inom den vetenskapliga kommunikationen och utbildningen. Och det illa kvickt. Också universitetet vinner på en sådan sak: mera synlighet och effektivare kommunikation, mera hänvisningar. Satsa på open access!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar