lördag 15 juni 2013

Apps4Finland kör i gång

I går lanserades finska mästerskapstävlingarna i öppna data, Apps4Finland. Meningen är att uppmuntra till nya, kreativa sätt att använda öppna data. I år har konceptet förnyats något. Där man tidigare år tävlat i olika serier enligt arbetsmetod (applikation, idé etc), fokuserar man i år i stället på vad man uppnår med sitt bidrag, som kan bestå i att bygga en ny applikation, öppna data, utnyttja eller visualisera data eller lösa något problem.  Det nya kategorierna heter: Inspirera, Gestalta, Påverka och Möjliggör. I augusti kommer dessutom särskilda utmaningar att offentliggöras. Nytt för i år är också det systematiska stöd man vill bygga upp för de tävlande, bland annat i form av en Apps4Finland Camp under hösten. Tävlingen slutar den 27 oktober.

Som en fantastisk nyhet kom dessutom budet att det nya PSI-direktivet nu gått igenom i EU. Även om arkiv, museer och bibliotek inte hinner med i år med några stora insatser, kanske man vågar hoppas att man redan nästa år kunde ha fått till stånd några öppna fler gränssnitt åt sig? Kulturarvet är betänkligt på eftersläp här, vilket ju tyvärr kommer att synas i Hack at Homes-turismuppdrag - där applikationer också för undervisningssyften kunde tas fram. En del intressanta kartor mm har nyligen släppts i Helsingfors, men vi saknar fortfarande fotografier och annan viktig historisk data. Andra supersnärtiga kartmaterial har också publicerats av Nationalbiblioteket: Nordenskiölds kartor  och en del andra kartor. Att få dessa berikade med lite geokoordinater vore bra.

Förresten har Petri Kola från Forum Virium gjort en ovanligt snärtig presentation av Apps4Finland (på finska). Själv rafsade jag ihop en Storify.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar