söndag 9 juni 2013

AnkSoMe II - 2

Efter att ha sovit på saken vill jag gärna ännu göra några reflektioner över gårdagen, som blev en synnerligen lyckad mix av intressanta ämnen och diskussioner tack vare både goda föredrag och insiktsfulla kommentarer. På plats fanns som mest ett tjugotal människor, så vi behövde inte dela på oss i grupper, utan alla kunde delta i samtliga programpunkter. Eftersom folk hade så otroligt olika bakgrund och erfarenheter tror jag att alla lärde sig något nytt under dagen. Jag fick med mig åtminstone konkreta marknadsföringstips, ny info om projektet kring öppna läromedel i Finland, tankar om hur sociala medier påverkar oss, hurdana förhoppningar på mobilapplikationer kan finnas (och jag säger att kulturarvinsitutionerna verkligen borde få ändan ut vagnen i vårt land när det gäller att öppna data), tankar om framgång och den stora betydelsen av generositet och delaktighet på webben och faktiskt, trots att jag verkligen trodde jag visste något om kuratering, ändå fick jag nya aha-upplevelser av Micke Hindsbergs presentation och journalistik och kuratering. Det blev också tal om Googles slakt av readern och vi började på ett dokument om vertyg för personlig informationsfiltrering och -hantering.

Och diskussionerna var fina. Ett återkommande tema var den personliga rösten och personliga profilen. Det är en intressant spänning mellan tankarna om att man ska vara sig själv och hur man samtidigt medvetet bygger upp profiler på webben, som alla vet att inte är "hela sanningen", eftersom ingen varken vill dela med sig av precis allt sitt eller ta del av precis allt i andras liv. Det hela utkristalliseras förstås i ordparet personligt och privat, som också nämndes av åtminstone Mats Adamczak.

För mig var det roligt att se med hur stort intresse problematiken kring digital delaktighet igen bemöttes när Johanni Larjanko presenterade Inkludera Flera-nätverket. Utmaningen är stor, för trots stor välvilja på alla håll, skulle det definitivt behövas ett kordinerande kansli så som Digidel haft.

Vi diskuterade frågor om identitet och kulturella förändringar och diskussionen fortsatte en lite stund på en solig och varm uteservering kring några öl. Insikten om att många (men inte nödvändigtvis alla) unga lever i en värld med en alldeles annorlunda kommunikationskultur och ett totalt annorlunda språkligt landskap, som försvinner och förändras med några sekunders hastighet, gjorde oss lite oroliga med tanke på till exempel  den nära förestående "datoriseringen" av studentskrivningen. Vad är det egentligen man vill uppnå? Flera av oss tyckte till exempel att det absolut är en poäng med att skriva modersmålsuppsatser för hand, men hur ska man förhålla sig till användning av mer avancerade tekniska hjälpmedel inom till exempel matematik, geografi eller fysik? Har lärarkåren kompetens att ge abiturienterna ett rättvist utgångsläge inför skrivningarna, vad gäller användning av internetresurser?

Det verkar ibland finnas en milsvid skillnad mellan vad många vuxna tror att de måste lära ut åt barnen (sådant de själv uppfattar som nytt och annorlunda), jämfört med vad barnen skulle behöva stöd med. Eller betyder "datoriseringen" i detta fall (som vanligt) att man bara ger ett tekniskt verktyg att göra exakt samma saker med som man tidigare gjort med papper och penna, dvs skriva text och i bästa fall också rita och räkna? Egentligen borde man talkoistisera planeringen av studentskrivningen eller åtminstone målsättningarna och idéer av examensprovet till de unga. Vi äldre - inklusive riktigt it-kunnigt folk - kunde sedan begrunda vad som är relevant ur ett mer "erfaret" och samhälleligt perspektiv. Vi borde mer systematiskt lära oss av de unga. Och lära oss vad vi bör lära dem. Det kräver att vi lyssnar nogsamt, för de är inte heller alltid så villiga att släppa in oss i sin kultur.

AnkSoMe är definitivt ett roligt och givande nätverk och man är välkommen att delta i vår Facebook-grupp eller följa oss på vår Facebook-sida. Vi finns förstås också på Twitter. Nätverket präglas just av den typens positiva, generösa inställning som gör arbete med webb och sociala medier så trevligt.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar