lördag 3 oktober 2015

Företaget Finland?

De senaste veckorna har forskning kring ledarskap fått en del utrymme i media. Det är mycket välkommet att man diskuterar ämnet och dessutom trevligt att det görs utgående från forskning. Trots hot om katastrofala nedskärningar har forskarna integritet. Det hänger nu på beslutsfattarna om man på allvar tar fakta och kunskap i användning. Det är alldeles på sin plats att granska beslutsfattarnas ansvar och kompetens i detta läge.

Det har talats mycket om att förbättra produktiviteten (jag hoppas i alla fall det är vad regeringen egentligen menar!). Som lösningar inom i synnerhet den offentliga sektorn har man, förutom nedskärningar erbjudit diffusa saker som "digitalisering" och "avreglering".

Vad som verkligen skulle behövas är utveckling av verksamheten för att öka produktiviteten inom förvaltningen: inte genom omorganisering eller nedskärningar, utan genom att utveckla ledarskap och kompetenser. "Digitalisering är framför allt utveckling av verksamheten. Vi behöver i stället, anser jag, ägna omsorg och uppmärksamhet åt kvalitetsarbete inom förvaltningen. Allra främst inom ledarskap. Vi har inte råd att slösa med resurser.

Redan under förra regeringen hade effekterna av statens produktivitetsprogram (Vanhanen 2003) börjat synas på allvar i att lagberedningsarbetet blivit lidande. Det effektiviseringsprogrammet gick i praktiken som bekant närmast ut på att låta bli att tillsätta lediga tjänster, dvs en effektiv utarmning av den kunskapsorganisation förvaltningen utgör. Genom dessa mer eller mindre slumpmässiga nedskärningar, då det ofta var äldre och erfarna eller ambitiösa tjänstemän som försvann ur organisationen, försvann mycket kompetens på grund av svag kunskapsförvaltning.

Jag kan inte låta bli att här citera en artikel ur svenska Chef:

Fallgropar: Det här får högpresteraren att leta nya jobb:
1. Byråkratiska och trögrörliga organisationsstrukturer.
2. Otydligt ledarskap.
3. Ständiga omprioriteringar utan möjlighet att bygga upp resultat över tid.
4. Utebliven återkoppling från chefen.
5. Avsaknad av visioner i ledarskapet.
6. Dålig transparens i företagets riktning och beslut.

Med den nya regeringen, som uppenbarligen inte har riktigt tillräcklig insikt om ett hur komplext system samhället är, har det hela närmast fått farsartade drag. Otso Kivekäs sammanfattade i sin blogg på ett utmärkt sätt hur Sipiläs metod fungerar. Man agerar faktiskt som Sipilä lät antyda redan då han kommenterade kritik av regeringsprogrammet: man beslutar först och utvärderar sedan. Därför sitter vi också nu enligt Kivekäs nu i den sjunde "iterationen" i processen för att skära i "produktionskostnaderna per enhet".

Vi har alltså lärt oss att vi har en regering som kan ändra sina beslut om majoriteten av ministrarna blir övertygade om att de har gjort beslut på fel grunder. Det är så bråttom att man inte hinner reda ut saker ordentligt innan man fattar beslut. Man vill verkligen bevisa att man inte är lika handlingsförlamad som föregående regering (fast det också då enligt mig främst handlade om att man försökte få igenom enorma reformer med minimal beredning och förankring). SSS-regeringens beslut kan i stället tas tillbaka eller ändras. Hur snabbt som helst.

Om man ser till listan ovan, kan man bara tänka sig hur det är att vara tjänsteman vid något ministerium i dag.  Samtidigt som det är rakryggat av regeringen att kunna revidera och backa, är detta som ledarskap rätt katastrofalt. I rikspolitik görs beslut lika snabbt, kortsiktigt och på lika svaga faktagrunder endast i länder där beslutsfattarna inte egentligen behöver bry sig om opinionen och där medborgarna i gengäld gör sitt bästa för att strunta i lagarna. Det är åtminstone min oro, att trovärdigheten lider i längden också i allmänhetens ögon.

Så vad vi skulle behöva är ett gott ledarskap. Det kräver delaktighet, tydlighet och transparens inom förvaltningen. Det finns faktiskt mycket forskning på området, också inhemsk. Hur det kan gå när det går illa, och hur man kan se på ledarskap. Jag efterlyser därför, i stället för prat om teknologi och nedskärningar som sätt att förbättra produktiviteten, framför allt ett gott exempel från regeringen i att förbättra kvalitet och produktivitet genom en rejäl satsning på utveckling av ledarskap. Strunta i att omorganisera och hota med nedskärningar och uppsägningar. Minska i stället på styrning, rapportering och mätande.

Vårt två decennier långa experiment visar att de aktuella metoderna inte funkar, utan har haft förödande effekter. Satsa i stället på ledarskap, kompetensutveckling och arbetsmotivation. Bättre beslut med större effekt. En stat kan inte styras som ett företag då det gäller resultatstyrning, men man kunde lära sig av framgångsrika företag och från forskningen då det gäller ledarskap. Det kräver utbildning, men också att man skapar förutsättningar och förtroende i sin organisation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar