söndag 24 maj 2015

Faktorer som kan synliggöras

Vänligen, fyll ännu i några basuppgifter: Kön, ålder, hemort ...

Skummade igenom Theres Bellanders intressanta avhandling om hur unga använder språk i olika kontexter. I kapitlet om tidigare forskning lyfter hon fram kritik mot idén om ungdomsspråk och refererar förstås en hel del undersökningar. Vad som slår mig är att en del forskning tydligen skiljer på "hur flickor gör" och "hur pojkar gör", och jag kommer att tänka på hur mycket jag brukar irritera mig på frågan om kön i olika enkäter: vilken är den egentliga relevansen och hur mycket relevantare och intressantare faktorer, kategorier eller strukturer döljer man (oavsiktligt?) genom att man väljer färdiga, till synes enkla och synliga kategorier då man samlar in data? Att bara analysera själva data kan just därför ge insikter om aspekter och dimensioner vi inte förstått att leta efter.

En annan sak jag kommer att tänka på: under fredagens seminarium presenterades också en avhandling om barn som givits ut som barnbok. Hur etiskt riktigt är det inte att presentera sig forskning för sina informanter eller andra som varit föremål för forskning på ett sätt som för dem är meningsfullt? Som Elina Viljamaa sade: de måste också ha rätt att bli delaktiga och ge respons på hur man tolkat och beskrivit dem. En bra tanke tycker jag. Dock lite svår för en som forskar i lite äldre historia, vilket gör det på sätt och vis enklare, men å andra sidan ännu mer känsligt. Våra forskningsobjekt kan inte försvara sig själva mot missförstånd eller ens missbruk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar