måndag 11 maj 2015

Digital Humanities hackathon körde igång

Det finns allt mera forskningsdata och digitala metoder tillgängliga för humanister, men få forskningsprojekt där man faktiskt integrerat utvecklar tekniska lösningar på att svara på humanistiska forskningsfrågor. För att upphjälpa detta startade i dag en kurs vid Helsingfors Universitet i form av ett hackathon. Avsikten är att få fram metoder som stärker kunnandet på området och att föra samman humanister och kodare. Kring fyrtio personer samlades i dag för att inleda det veckolånga projektet, som är ett initiativ av professor Timo Honkela.

Det är fyra arbetsgrupper som ska jobba utgående från lika många dataset: nationalbibliotekets tidningsmaterial, en engelsk brevkorpus, digitaliserade resebroschyrer och tidskrifter.  Under dagen diskuterade bland annat humanisternas behov att analysera betydelser och kontext, värdet av metadata och dokumentation under arbetsprocessen.

Tyvärr kommer jag själv att kunna följa med arbetet endast sporadiskt, men på fredagen får vi förhoppningsvis se fyra plausibla forskningsprojekt kring dessa dataset.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar