fredag 24 april 2015

Språkteknologer och lingvister sopar golvet med (andra) digihumanister

Vid Åbo Universitet har man grundat ett nytt forskarnätverk Digin för forskare i digital interaktion. Jag hade i dag nöjet att där få predika om vikten av informationsförvaltning, forskningsdata och öppen forskning. Jaakko Suominen höll ett intressant inlägg om sin teknologihistoriska forskning och vi kom in på frågor om var gränsdragningen egentligen går mellan forskningsmaterial och -metod.

Resten av presentationerna, vid sidan av en infoslot om bibliotekets lysande Forskarguider, var språkvetarnas segertåg. Korpusarna är och kommer att vara en viktig resurs för humanister eftersom man redan länge arbetat med kvantitativa metoder och digitala material. Man har etablerade standarder och metoder, kompatibla system och resurser och fungerande nätverk. Vi andra humanister bygger ännu alltför ofta silon, egna små materialset som är svåra att kombinera med andra material eller återanvända för andra syften.

Ett stort problem vi har är upphovsrättslagen, som starkt begränsar användningen av moderna material till och med i forskningssyften. Frustrationen var stor i dag också, och större torde den bli om inte lagstiftarna snart får ändan ur vagnen. Europeiska forskare är verkligen i lä, eftersom det enda sättet man i större utsträckning kan dela data som intresserar humanister ofta är just som snuttifierade material som nog duger då man man vill forska i språket, men som gör det omöjligt att göra den typen av kontextuell analys och utvärdering som övriga kultur- och samhällsforskare behöver kunna göra. När till och med gruvdrift i textmassor kräver att man står på huvudet är vi nog lite på lösa boliner i Europa. Och det löjligaste är ju att ingen vinner, alla förlorar. Men det görs mycket intressanta korpusar och metoderna utvecklas i snabb takt.

Trots att alla datorer varit jobbiga med mig i dag är jag ändå uppåt på grund av det växande intresset för dessa frågor och de intressanta föredrag och diskussioner som fördes i dag. Och dessutom är det fredag. Inte illa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar