lördag 5 april 2014

Alla måste vara över medeltalet

Läste i dagens tidning att det i Finland finns över 100 000 under trettioåringar som gått endast grundskolan. Av alla som gått endast grundskolan har bara 40% arbete. Lösningen anses vara att folk skall utbildas mera, så blir de sysselsatta.

Det är någonting i den här logiken som förbryllar mig lite. Får vi mera arbetsplatser om vi har längre läroplikt? Finns det inga jobb alls längre som inte kräver att man suttit tio-tolv år på skolbänken? Eller ska dessa jobb reserveras för nyanlända invandrare?

Det finns alldeles säkert en korrelation mellan utbildning och sysselsättning, men hur långt är det frågan om kausalitet? Finns det eventuellt andra, billigare, mer effektiva och mänskliga sätt att tackla problemet, sätt som inte skulle leda till etnisk segregation? Sätt som kunde hjälpa de individer som mest behöver det, på de sätt de behöver det. Jag vågar anta att många lågutbildade arbetslösa har andra problem är låg utbildning i bakgrunden. Den låga utbildningen kan lika väl vara ett symtom, som en orsak. Kan den till och med för en del vara ett gott val? För en del unga kan förlängd läroplikt kanske hjälpa, om den unga under det extra året hinner växa till sig, problem lösa sig eller hen på annat sätt får tag i motivation och vilja att organisera sitt liv. Om det råkar sig så väl att det sker under just detta år.

Frågan är ändå om en systemändring som gör att samtliga nior måste få sina vitsord ännu tidigare löser problemet på ett effektivt sätt. Hur skulle det vara med mera pengar på uppsökande ungdomsarbete, ungdomspsykiatri, praktisk och individuell utbildning och handledning till arbetslivet osv i stället? Borde vi åtminstone ha diskuterat det?

Kan inte annat än hålla med minister Tuomioja och Tuija Brax som i veckan sade att vi behöver se över lagberedningsprocessen. Kanske det finns en tanke om hur vi avskaffar arbetslösheten genom längre utbildning, men det skulle vara trevligt med en bredare diskussion så vi alla kunde få ta del av vilka fakta som gäller i saken.

2 kommentarer:

  1. åtminstone jag är så cynisk att jag tror att de är väl medvetna om att massor av de här lågutbildade mänskornas problem ligger på en annan nivå än att de bara inte har suttit i skolbänken tillräckligt längre. dvs. just i de problem som har fått dem att inte orka/vara intresserade av att fortsätta studera. och att lösningen att binda dem längre i skolbänken helt enkelt handlar om att se till att de gör nåt om dagarna i kontrollerade utrymmen.

    SvaraRadera
  2. Ja, lösningen knappast vara att förlänga läroplikten. Måste t ex alla som arbetar i affärer vara merkonomer eller vad ska de vara? Det måste ju finnas andra vägar. Och det måste finnas mera ungdomspsykiatri. Och mera sätt att fixa detta utan att pressa folk.

    SvaraRadera