fredag 8 juni 2012

Nya Argus fick pris

Jag blev så glad! Yasmin Nyqvist och Trygve Söderling är så duktiga och redaktionen är ett fantastiskt fint och inspirerande sammanhang. Jag bara måste citera den enväldiga juryns (Helena Ranta) prismotivering:

Nya Argus tilltalade mig direkt genom sitt utseende. Någonting nytt, någonting gammalt och någonting lånat. Typografi och layout gjorde det lätt att läsa tidskriften. Tidskriftens innehåll är en lyckad blandning av historia, multikultur och politik, både på ett nationellt och på ett internationellt plan. Nya Argus erbjuder också de läsare som i likhet med mig har ont om tid ett utomordentligt tvärsnitt av den pågående debatten.

Till min glädje fanns det flera bekanta namn bland skribenterna. Birgitta Ulfssons handskrivna minnesteckning över Bo Carpelan, en av mina favoritdiktare, har särskilt stannat i mitt minne.
Att få bekanta sig med de tidskrifter som deltog i tävlingen gav mig en bättre insikt än tidigare i vilken rikedom tvåspråkigheten innebär och vilken betydelse den har för vårt land. Samtidigt är den också ett uttryck för den livskraftiga finlandssvenska kulturen.

Valet av segraren var ett val mellan två jämnstarka "tävlande". Må det förbli en hemlighet vilken den andra var.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar