tisdag 12 april 2011

Om digitalbaserade material och långsiktigt bevarande

I dag ordnades ett diskussion för representanter för tjänstemän, fotografer, arkiv och media på Undervisnings- och kulturministeriet. Ämnet var det bildarkiv för journalistiska fotografier som planeras i samband med Museiverket. Många viktiga frågor kom fram under inläggen. Fotograferna såg stora fördelar med ett professionellt arkiv för deras material. I första hand gäller det material som fotografer eller deras dödsbon själva donerar till arkiven, så det gäller kanske inte ännu digitala material.

Viktiga frågor är förstås de om upphovsrätt och tillgängliggörande. En planerad arkivering skulle erbjuda möjligheter till bättre kontroll av upphovsrätter och betalning av ersättningar. Detta förutsätter ändå att de finns ordentliga system för att hantera dessa. I förlängningen krävs standardiserad metadata för ändamålet. Överhuvudtaget är tillräcklig metadata en kritisk punkt då det gäller stora digitala material av den typen som dagens fotografer producerar. Samtidigt verkar inte fotograferna få tillräcklig utbildning i hur de ska hålla ordning på sina bilder.

Det är ett problem som är gemensamt för det mesta av de massor av digitalbaserade material som i dag uppstår. Arkiven kommer inom de kommande decennierna att konfronteras med stora donationer av osorterade ogallrade digitala material, som kanske dessutom kräver digital arkeologi, som har bristande metadata. Under den kollegiala evaluering som i höstas gjordes gällande digitala material bland den privata centralarkiven framkom problemet tydligt. Man fasar för kommande inramlande dokumenthanteringssystem etc. som införskaffats av organisationer och institutioner utan att konsulterna professionella arkiv.

Faktum är att långsiktigt digitalt bevarande angår oss alla, eftersom man måste beakta dess behov redan då materialen uppstår. Jag har tidigare skrivit ner några tumregler här. Gällande bilder måste man förstås ännu understryka vikten av beskrivande metadata: Vem? var? vad? måste finnas dokumenterat för att bilderna ska ha något värde som helst för eftervärlden utöver de rent estetiska aspekterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar