fredag 23 april 2021

Ständigt dessa identifierare

 I dag avslutades  Research Data Alliance halvårliga möte RDA17, denna gång igen helt virtuellt. Denna gång hade jag gett mig sjutton på att både få med kolleger och också själv delta. Så det kom synnerligen lämpligt att jag blev ombedd att delta i diskussionerna kring PID-strategier i olika länder. Jag hann också delta i ett antal andra sessioner, och vi gjorde rätt omfattande anteckningar som jag tror vi ännu kommer att ta till grundligare diskussion. På det hela taget kan man konstatera att RDA fortfarande är en livlig och extremt nyttig sillsallad av initiativ gällande forskningsdata. Viktiga saker är på gång till exempel vad gäller semantisk interoperabilitet samtidigt som jag fortfarande tycker mig ana att det finns subkulturer och nätverk som borde kommunicera ännu mera med varandra. Men till det erbjuder just dessa möten åtminstone möjlighet. Själv kollade jag förstås in dynamiska data. Ett annat hett tema just är reproducerbarhet som givetvis har en nära relation till det föregående.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar