tisdag 1 januari 2019

Tio jubileer 2019

Tusen år: ett förbund och kanske en nation

Olof Skötkungs dotter Ingegerd gifte sig år 1019 med den ryske storfursten Jaroslav den Vise. Det berättar den välunderrättade Adam av Bremen femtio år senare. Han har också skrivit en berömd beskrivning av Skandinavien. Man kan kanske inte riktigt kalla Ingegerd helt svensk, hennes mor var till sin härstamning obotrit, alltså västslav från Elbes mynning och hennes familj i Novgorod kom många europeiska kungasläkter att ha släktband till. Enligt en tolkning fick Ingermanland sitt namn detta år då Ingegerd fick området som hemgift av sin far.

900 år: en orden

Enligt vissa källor grundades Tempelherreorden 1119. Kungen i korsfararkungariket Jerusalem Baldouin II anvisade riddarorden utrymmen i palatset (moskén) på Tempelberget, varav orden fick sitt namn. Det osannolika företaget att erövra Jerusalem hade lyckats tjugo år tidigare i ett företag som kom att få en mytisk betydelse i västeuropeisk kultur för flera sekler framåt. Tempelherrarnas röda kors förknippas ännu i dag med den stereotypa riddaren, även om det ju gick mycket illa för orden redan på 1300-talet. Det röda Georgskorset har sedan som symbol levt vidare bland annat frimurarna. Rinaldos äventyr utspelar sig också som bekant i denna miljö, erövringen av Jerusalem.

800 år: en stad och en flagga

År 1219 erövrade danskarna Lindanäs och grundade enligt traditionen Tallinn. Enligt senare legend kom också Dannebrogen nedseglande från himlen vid detta tillfälle. Det vita korset på röd botten firas den 15 juni på Valdemarsdagen sedan 1912. Staden fick sina rättigheter något senare och kom att bli en livlig Hansastad under medeltiden.


700 år: ett samhällskontrakt

År 1319 undertecknades ett svenskt samhällskontrakt, Frihetsbrevet i samband med kungaval då den lille Magnus Eriksson valdes till kung vid midsommartinget i Mora. Det skedde efter en del fixande (krig och förföljelse). Det var därför viktigt att legitimera hans och kretsens makt, vilket skedde i den s.k. Erikskrönikan.

"Tha waldo the konung Magnus,
hertogh Eriks son; swa sigher man oss,
thet han ekke äldre waar
än tha upa sith tridia aar.
Herrane gingo honom alle a hand
ok lotho honom up bade borger oc land
ok wordo alle ther hans men
ok tiänte honom som the göra oc än.
Han war walder widh Morasten.
Sidhan wändo bönderne ather i geen
ok sagde hwar for sino herade."*

600 år: en historisk katastrof

Hundra år senare, i juni 1419, brann Stockholm. Det var inte unikt i sig på något sätt, men denna gång var förlusterna stora: i och med att Rådstugan och slottet Tre Kronor drabbades, förstördes de historiska arkiven. Staden hade vid den här tiden ungefär 5000 invånare.

500 år: en omvälvande bildningsprocess

År 1519 eller åren däromkring, inledde Mikael Agricola sina studier i skolan i Viborg, som vid denna tid blomstrade upp. I samband med detta grundade antagligen församlingen en skola, där Mikael studerade länge och väl innan han fick följa sin lärare till Åbo och för att senare också resa till Wittenberg. Humanismen och reformationen kom långsamt men säkert också till Finland.

400 år: en borg

Kajaneborg blev färdig år 1619. Det hade tagit femton år att bygga den 40 meter långa, över tre meter tjocka och tio meter höga muren som formade borgens första skede. Den lärde men obekväme (katolske) Johannes Messenius, som för övrigt tidigare gett ut med den ovan citerade krönikan, var redan förvisad dit med sin familj vid denna tid. Hans livsverk (pdf) kom ändå ut postumt.

300 år: en bok

Boktryckaren Daniel Medelplan tryckte sin berömda ABC-bok i Pälkäne år 1719 på grund av bokbristen som orsakats av kriget. Han skar ut den i träblock och det sista kända exemplaret förstördes i Åbo brand 1827.

200 år: en försvunnen byggnad

C.L. Engels huvudvakt vid Senatstorget blev färdig år 1819 som en av de första delarna av det nya monumentala empirecentrum av den nya huvudstaden Helsingfors. Den låga huvudvakten stod vid torgets norra sida och revs -- mot Engels vilja -- på 1840-talet när Nikolajkyrkan med sin stora trappa uppfördes.

100 år: den moderna världsordningen

Nationernas förbund grundades och i och med det inleddes en ny era av global politik. Under denna utveckling manifesterades inte bara idén om nationalstater och utan också tanken om en internationell rätt mellan dessa nationer och sedermera mänskliga rättigheter. Finland blev medlem följande år.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar