måndag 5 november 2018

#passemma - långsiktigt digitalt bevarande 3 år!

Frågade halvt på skämt deltagarna om man borde bevara så mycket som möjligt (grön)
ett urval i begripligt format (gul) eller bittar, AI fixar resten (blå).


I dag samlades över hundra personer på CSC för att diskutera långsiktigt bevarande. Vi hade gäster från både Nederländerna och Tyskland och kontentan blev nog att det överallt behövs lika stora nätverk och lika mycket samarbete för att få saker att rulla på allvar.

De finska tjänsterna håller hög nivå, det behöver man inte sticka under stol med. Poängen är att då man faktiskt på allvar ger sin in på att bevara digitalt räcker det inte att ha massor med backup-kopior, utan bevaringen handlar om att också hålla reda på den logiska nivån (t ex administrativa aspekter) och den semantiska nivån (det vill säga att man faktiskt ser till att informationen är begriplig också om hundra år). Ni förstår att det handlar om rätt annorlunda saker än att ha några extra kopior. När filformat, mjuk- och hårdvara föråldrats för länge sedan och man fortfarande vill kunna hitta och utnyttja gamla webbsidor, video osv. behövs mycket planering och information, metadata. Och det är verkligen så att det behövs både brett och djupgående samarbete mellan sakkunniga på olika håll och inom olika områden. Vilket också var dagens tema. Samarbete.

Samtidigt känns det som vi bara är i början av en lång väg. Vi har kommit långt, men fortfarande uppstår hela tiden nya frågor som måste lösas och som måste lösas tillsammans. Arbetet kräver mycket resurser också på arkiv, bibliotek och museer, som redan är sakkunniga och har lagstadgade uppdrag inom informationsförvaltning och bevarande. Att det kommer att kräva ännu mera arbete inom forskningssektorn blir allt mer uppenbart. Forskningsdata är mer varierande och administration och existerande system mindre täckande. Men det är viktigt att vi inte ger upp, utan jobbar på, steg för steg. Det enda sättet att gå tillväga är att göra som vi redan börjat göra: att lösa ett problem åt gången. Jobbet tar nämligen aldrig slut.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar