lördag 10 mars 2018

Digitalhumanistkonferensen i Helsingfors

... hann jag tyvärr inte delta i dess mera, men på fredagen var jag med på Tiedekulma. Temat "Open Science" börjar vara poppis inom åtminstone digital humaniora och Open Knowledge Finland ordnade workshops kring temat. Dessutom hölls poster slam och en del keynotes i Tiedekulma. Mot kvällen var där en intressant session om gaming och spelkultur. Jag hängde mest på CSC:s "dataklinik", men förde många för mig värdefulla diskussioner. På plats fanns ju många centrala personer och jag var särskilt glad över att SLS hade så stark representation. Man har verkligen har saker att visa upp, eftersom man hållit på länge och gjort synnerligen långsiktigt och högklassigt arbete. I världsklass, skulle jag våga påstå. Lite roligt var det att höra att Parland-projektet börjar vara klart för sin första publicering. Hade inte tänkt så mycket på hela saken på länge, men såg plötsligt farfar på en slide ...

Min farfar har inget med saken att göra egentligen.
Annat än att han är en av utgivarna till Henrys texter.

Jag hade nöjet att under dagen föra många för mig viktiga diskussioner om förvaltning av forskningsdata och om olika samarbeten. Det finns ett stort behov av att utveckla tjänster och system som kan stöda digital humaniora. Att tala om öppen forskning är nämligen inte helt enkelt eftersom humanister arbetar med material som både innehåller personuppgifter och kan vara föremål för upphovsrätt. Man ju redan på många andra områden ofta redan övergått till att tala om FAIR data, som är så öppen som möjligt men har nödvändiga begränsningar (pdf). Skillnaden är ansenlig och av stor betydelse för humanister. Problemet är att varken våra tekniska lösningar eller mognaden överlag är på den nivån att man rakt av kan börja diskutera i så tekniska lösningar som FAIR-principerna i förlängningen innebär.  Vi är absolut på väg dit, men det kräver mycket, inte minst av dem som erbjuder digitala material och tjänster för forskarna. Och massor av samarbete både oss informatiker emellan och med forskarna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar