lördag 22 februari 2014

Gloms

De senaste dagarna har det funnits en del insändare om den framskridande planeringsprocessen av det nya stormarknadsområdet Lommila i Esbo (ursäkta, jag orkade inte försöka leta rätt på eventuellt existerande svenska material i ärendet, p g a webbplatsens snårighet). En snabb titt i Presstanda visar att ärendet har en lång historia. Som återflyttare till denna trakt, där jag också har rötter sedan 1700-talet och vuxit upp under vilda västern-eran under 1970-talet, blir jag påmind om hur blinda nyinflyttade ofta är för kulturella och historiska miljöer. Därmed inte sagt att inte områden borde få växa och utvecklas och gällande det gamla Esbo har nog de största missarna gjorts på 1960- och 1970-talen, tror jag. Det gamla kulturlandskapet är redan till största delen redan totalförstört.

Jag ville gärna hitta lite illustration av hur området sett ut under tidigare sekler och decennier, men till min besvikelse hittade jag väldigt lite på webben. På Wikipedia finns en trevlig och välskriven artikel om Bemböle, men inga gamla bilder. Hur ska nyinflyttade esbobor ens i teorin ha en möjlighet att se kulturlandskapet och historien omkring dem, om det förväntas att man tar sig till arkiv eller museum under öppethållningstider? Jag vill be allmänheten om hjälp här: har ni gamla fotografier av gamla miljöer och landskap ladda gärna upp dem på Flickr eller Wikimedia Commons (det senare förutsätter att upphovsrätt inte gäller, dvs bilderna måste vara gamla, gärna äldre än 1966 om ni inte själva äger upphovsrätten, se närmare på finska här). Tagga bilderna med ortnamn!

Det gamla Bemböles fall har varit samma sak som dess styrka i historien: vägarna. Det ser man tydligt om man betraktar det bildmaterial jag enkelt lyckades vaska fram, kartorna. På den äldsta ser man förresten att det faktiskt på 1750-talet funnits två kyrkor i Esbo, en kvalificerad gissning är att det rör sig men en svensk och en finsk kyrka. Bemböle, som ligger intill Gloms, låg precis i en vägkorsning, där man från den sk Kungsvägen till Viborg kunde vika av mot vägen som genom nuvarande Alberga ledde ner till Helsingfors.

Detalj av karta från 1750 av Fredrik Johan Fonseen


Området var sannolikt en ganska livlig trakt med många resande redan på 1600-talet och Bemböle kaffestuga är ett historiskt spår av denna tradition, som kanske även annars oinsatta esbobor känner till. På en karta som torde vara gjord för storskiftet från 1765 (nedan) ser man tydligt att bebyggelsen är mycket tätare än i omgivningen. Notera att norr på denna karta är uppe till höger. Man ser också att området som nu ska byggas är gamla åkrar, de är ungefär det blåaktiga fälten mitt på bilden. Man ser ån ringla ner genom landskapet mot Kyrkträsk, så man inser att Bemböle även hade en vattenled.


En detalj från karta över ägorna i Bemböle med omnejd från 1765. Riksarkivet.

Och så har det fortsatt. I Finska recognoceringsverkets karta från 1790 finns Bemböle tydligt markerat, liksom i kartan som kan vara från 1930-talet. Det var glest mellan servicestationerna på den tiden, men i Bemböle fanns en.


Kustkarta Helsingfors-Porkala, s.a., Tilgmann.

I dag ser området ganska annorlunda ut, och korsas av stora tungt trafikerade vägar. Men söker man sig en liten aning utanför trafiklederna hittar man också det gamla, till exempel i Morby eller Träskända. Man förstår frestelsen att i korsningen av två av landets största motorvägar, Åboleden och Ring III:an bygga ett megalomant shoppingparadis. Men det kommer ohjälpligt att ha stora effekter på trafikmängderna och hela miljön. Man kan bara hoppas att projektet ännu stoppas. Dessa jätteprojekt hör till en förgången tid. Eller borde åtminstone göra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar