onsdag 18 september 2013

En ny vändning

I kväll ordnades på Tölö bibliotek en intressant diskussion om det nya stora centrumbiblioteket som är tänkt att växa upp mellan Musikhuset, järnvägen, Sanomahuset och Kiasma invid det nya Medborgartorget i kärncentrum av Helsingfors. Jag hade nöjet att få leda en paneldiskussion om projektet, med involverade och sakkunniga panelister: biblioteksdirektör Tuula Haavisto och hennes företrädare Maija Berndtson, Maria Repo-Rostedt från Tölö bibliotek och kulturchefen och författaren Philip Teir från Hufvudstadsbladet.

Man kan verkligen säga att vi i Finland har en fin tradition och ambition inom bibliotekssektorn. Vi diskuterade mycket kring bibliotekets och biblioteksrummets viktiga funktion som ett gemensamt icke-kommersiellt rum, med lång tradition och stor betydelse för folkbildningen i vårt land. Finnarna är ett läsande folk som älskar sina bibliotek. Dessa står emellertid inför många nya utmaningar i dag. I takt med att informationen flyttar ut på nätet framhävs också bibliotekets funktion som fysisk rum. En stor utmaning ser jag själv i hur man verkligen ska kunna flytta ut sina funktioner på webben och erövra en position som en liknande plattform i den virtuella världen. 

Under diskussionen nämndes flera gånger Kulturhuset i Stockholm som en förebild som gemensamt offentligt rum. För centrumbiblioteket finns det liknande visioner, fast byggnaden ska vara lite mer bibliotek och lite mindre kulturell mötesplats. Men man betonar ändå vikten av mångfald och funktionen som källa till kunskap, inspiration och kreativitet. Förväntningarna är alltså rätt höga och jag är säker på att de kommer att infrias. Samtidigt återstår utmaningen i samhällets nya informationslandskap, där mera icke-kommersiella aktörer verkligen skulle vara välkomna också på webben. Men kanske kan en ståtlig byggnad och ett lockande rum i huvudstadens hjärta bidra till att hålla biblioteket inom människors medvetande som ett alternativ då det gäller att söka och skapa ny information.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar