måndag 20 maj 2013

Smarta data?

I går uppstod en rätt intressant diskussion i en Facebook-grupp för semantisk webb i Sverige. Martin Fredriksson, som ville testa ett nytt begrepp kastade fram följande tanke: "Jag har en bakgrund som utvecklare och när jag betraktar tekniken bakom [Open data, Linked dataSemantic Web] och samtidigt försöker se helheten så slår det mig att begreppet jag söker ligger mittemellan programkod och data. Jag har därför börjat använda begreppet "Smart Data" i stället." Frågan är om det behövs ett sådant nytt ord: är det inte det öppen länkad data är?  Det handlar om många olika aspekter, både tekniska och juridiska, då vi talar om öppen länkad data.

Vad det egentligen handlar om är förstås metadata. Att data är så rikt och smart strukturerad och kodad att den kan användas effektivt. Att man på riktigt säger vad man menar, helt enkelt.

Att lansera ännu ett nytt begrepp kan ju kännas ganska onödigt och trassla till saker ytterligare. Å andra sidan: Big Data blev ett buzzword och Smart Data kunde i paritet till det bli ett bra marknadsföringsbegrepp. För min känsla är att det finns behov av en massiv marknadsföring för metadata, men det är svårt att förklara dess enorma betydelse. Det är ett större problem än tekniken många gånger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar