lördag 15 januari 2011

Arbetsgivare, anseende och sociala medier

Både i Sverige och Finland pågår just nu en del diskussioner kring hur arbetsgivare borde förhålla sig till att personal publicerar mindre smickrande åsikter om sin arbetsplats. En del chefer har vidtagit åtgärder för att försöka förhindra alla dylika kritiska uttalanden. Maken till naiv inställning får man söka efter. Dessa chefer påstår sig vara måna om arbetsplatsens anseende. Katten också.

Det är förstås helt klart att anställda inte ens i slutna forum bör läcka affärshemligheter, men dåligt humör eller dålig arbetsmotivation är nu sannerligen inte en sådan. För det första: en bra chef inser att alla har dåliga dagar och att enstaka utbrott och perklande torde förekomma på varenda en arbetsplats bland personalen, vare sig det sker i kafferummet, i puben eller på Facebook. Detta förstår också folk på webben. Det är nog inte någon som för evigt drar långtgående slutsatser och stämplar någon arbetsgivare på grund av att någon bekant framför kritik mot denna någon gång.

Däremot börjar man ju fundera på saken om det återkommande och mycket kommer negativa kommentarer om nån viss arbetsgivare, i synnerhet av folk som man i gemen inte noterat att hör till dem som klagar på allt och alla i sina statusuppdateringar. Vad gör då en god chef då? Förbjuder sociala medier? Nej för sjutton: en bra chef tar sig en ordentlig titt i spegeln och tar kontakt med dem som klagat och tar upp själva saken, som ingalunda är vad någon skrivit på webben, utan varför man inte trivs och varför man inte känt att man kunnat vända sig till sina överordnade med saken? Det är väl ett tecken på att kommunikationen på arbetsplatsen inte fungerar som den borde eller att något annat är på tok. Att hota och tvinga sina underordnade är inte bra ledarskap, i stället borde man hjälpa och motivera så att arbetet och arbetsplatsen känns bra.

Alltså: arbetsgivare som straffar sina anställda eller begränsar deras yttrandefrihet av orsaker som anknyter till arbetsgivarens image gör nog sin organisation en verklig björntjänst. Inget en arbetstagare skriver på webben kan skada anseendet så mycket som dylika åtgärder från arbetsgivarens sida. Fy katten, vem vill jobba på ett sådant ställe där man måste lägga munkavle på sina anställda gällande deras personliga åsikter och känslor?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar